O SPOLOČNOSTI


Informácie o spoločnosti
Hlavné sídlo:
Fede & Amore d.o.o.
Šmarska cesta 5d
6000 Koper


Davčna številka: SI 79109853
Daňovník: DA
Registračné číslo: 8124418000


E-naslov: sk@fede-amore.sk
Fede & Amore d.o.o. je zapísaný do súdneho registra súdnym rozhodnutím z 11. januára 2018, Okresný súd Koper, poradové číslo zápisu SRG 2018/1250.