Všeobecné obchodné podmienky sú zostavované v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), na základe odporúčania Obchodné a priemyselné komory a medzinárodných zákonov pre elektronický obchod.


Používaním internetového obchodu https://fede-amore.sk souhlasíte so všetkými nižšie uvedenými podmienkami predaja.


Informácie o spoločnosti
Hlavné sídlo:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Davčna številka: SI 79109853
Daňovník: DA
Registračné číslo: 8124418000


E-naslov: support@fede-amore.sk
DTC Artists d.o.o. je zapísaný do súdneho registra súdnym rozhodnutím z 11. januára 2018, Okresný súd Koper, poradové číslo zápisu SRG 2018/1250.


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy medzi DTC Artists d.o.o. a zákazníkmi prostredníctvom nášho internetového obchodu fede-amore.sk.
Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba, s prihliadnutím na informácie poskytnuté pri objednávke. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a nadobúda alebo používa tovary a služby na účely mimo svoju profesijnú alebo zárobkovú činnosť, podlieha ustanoveniam zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípadoch, keď je objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu fede-amore.sk právnickou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou zárobkovú činnosť, bez ohľadu na jej právnu organizačnú formu, podlieha ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa iba v prípadoch, keď to je výslovne stanovené v uvedenom zákone.
Odporúčame vám, aby ste si pred použitím online obchodu fede-amore.sk důkladně prečítali všeobecné podmienky. Kupujúci je viazaný všeobecnými podmienkami platnými v čase nákupu (zadaním online objednávky).
Pri zadávaní objednávky je používateľ upozornený na všeobecné obchodné podmienky a potvrdzuje svoje zoznámenie s nimi zadaním objednávky.


uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva medzi DTC Artists d.o.o. a zákazníkom v internetovom obchode fede-amore.sk je uzavretá v okamihu, keď spoločnosť DTC Artists d.o.o. zašle zákazníkovi prvý e-mail s potvrdením jeho objednávky. Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky stanovené a vzťahujú sa na DTC Artists d.o.o. pokiaľ ide o kupujúceho.
Kúpna zmluva (tj. Prvá elektronická správa o stave objednávky) je uložená elektronicky na serveri DTC Artists d.o.o. a je k dispozícii zákazníkom prostredníctvom "môjho účtu" a e-mailu.


Cena a aktuálne dáta

Ceny sú v EUR a zahŕňajú DPH. Platitelia DPH sú povinní pri registrácii uviesť svoje daňové číslo. DTC Artists d.o.o. sa snaží čo najlepšie starať o aktuálnosť a správnosť údajov obsiahnutých v internetovom obchode fede-amore.sk. Dodacia lehota alebo cena sa však môžu zmeniť tak rýchlo, že DTC Artists d.o.o. niekedy nedokáže opraviť dáta na webových stránkach. V takom prípade DTC Artists d.o.o. informovať zákazníka o zmenách a umožniť mu odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť objednanú položku.


Náklady a dodacie lehoty

Dodanie je bezplatné, ak nie je uvedené inak.
V prípade malej objednávky vám zásielku doručí poštový zamestnanec, ale ak je objednávka väčšia, dodávame vám tovar v čo najkratšom možnom čase pomocou nášho doručovacieho vozidla.
Objednaný tovar doručujeme online obchodu fede-amore.sk v najkratšom možnom čase. Objednané položky obvykle uskutočňujú v rovnaký pracovný deň, najneskôr však do 14 dní od vašej potvrdenej objednávky.


Doručenie na adresu dobierkou:

GLS doručuje objednané produkty na adresu, ktorú ste uviedli ako dodaciu adresu. Náklady na províziu GLS za platbu po vyzdvihnutí sa nezahŕňajú do nákladov na doručenie a robí 3,00 EUR.
Dodávky sa konajú väčšinou ráno. V prípade, že zásielku nemôžete vyzdvihnúť v čase dodania, môžete ju vyzdvihnúť neskôr v najbližšej GLS (15 dní).
Poznámka: Tieto podmienky a náklady na doručenie platí v Slovinskej republike.
Pri dodávkach do iných krajín EÚ a tretích krajín sú náklady na doručenie definované odlišne.


spôsoby platby

Internetový obchod fede-amore.sk umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

 1. Odhad
  Produkty budú doručené po prijatí platby na náš obchodný účet.
 2. Dobierka
  Pri spôsobe platby po vyzdvihnutí sa kúpna cena a náklady na doručenie vo výške 3,00 € platia priamo kuriérskej spoločnosti pri prijatí zásielky. Náklady na GLS nie sú zahrnuté v cene dodávky.


proces nákupu

Aby ste si mohli objednať výrobky z nášho obchodu, môžete ich voľne umiestniť do koša, odkiaľ ich môžete kedykoľvek v prípade, že si to rozmyslíte, odstrániť. Ak urobíte nákup na vstupnej stránke, jednoducho prejdete na objednávkový formulár, ktorý sa nachádza v dolnej časti stránok a z ktorého môžete kedykoľvek odstúpiť. Do 24 hodín vám zašleme e-mail alebo zavoláme telefonicky (podľa vášho výberu) a potvrdíte svoju objednávku.
Proces objednávania produktov:

 1. Prechádzať obchod
 2. nákup (objednávka) produktu
 3. potvrdenie objednávky
V prípade problémov alebo možných otázok sme vám k dispozícii:
e-mail: support@fede-amore.sk


Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

V prípade zmlúv na diaľku má spotrebiteľ právo v súlade so zákonom upravujúcim ochranu spotrebiteľa informovať spoločnosť do 14 dní od prijatia tovaru, že odstúpi od zmluve.
Kupujúci objednaného tovaru v internetovom obchode fede-amore.sk má v súlade s vyššie uvedeným zákonom právo informovať spoločnosť do 14 dní od prijatia tovaru na e-mailovú adresu support@fede-amore.sk o odstúpení od zmluvy bez mal by dostať dôvod pre svoje rozhodnutie.
Jediné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú priame náklady na vrátenie tovaru.
O zamýšľanom návrate nás informujte písomne na e-mailovú adresu support@fede-amore.sk.
Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy (nákup). Lehota začína jeden deň po dátume prijatia objednaného tovaru. Na účely odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ prípadne použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Spoločnosť vráti prijaté platby kupujúcemu rovnakými spôsoby platby, aké používa kupujúci, a ak kupujúci súhlasí, je zaplatená suma objednaného tovaru vrátená na bankový účet užívateľa. Vrátenie peňazí bude vykonané čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení. V záujme zabezpečenia istoty, presnosti a včasnosti vrátenie a poskytnutie záznamov o platbách je vrátenie platby kupujúcemu po predchádzajúcej dohode vykonané prevodom na jeho transakčný účet. Spoločnosť môže pozastaviť platbu, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ neodošle dôkaz o vrátenie tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
Vrátený tovar zašlite na adresu:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Pred vrátením tovaru nás prosím informujte na e-maile: support@fede-amore.sk
Ak sa strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

 1. tovary vyrobené podľa presných pokynov spotrebiteľa a prispôsobené jeho osobným potrebám;
 2. tovar, ktorý podlieha skaze alebo rýchlo vyprší;
 3. pokiaľ ide o poskytovanie služieb, ak spoločnosť plní zmluvu v plnom rozsahu a poskytovanie služby začalo na základe výslovného predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a so súhlasom uplynutí práva na odstúpenie od zmluvy, keď spoločnosť túto zmluvu plne splní;
 4. o dodanie zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ po dodaní bezpečnostné pečať otvoril;
 5. dodanie novín, časopisov alebo časopisov, s výnimkou prípadu predplatných zmluvy o dodávke takýchto publikácií;
 6. o dodávke zapečateného tovaru, ktoré nie je vhodné pre vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril pečať;
 7. o dodávke tovaru, ktorý je svojou podstatou neoddeliteľne zmiešané s inými predmetmi;
 8. ubytovanie, ktoré nie je určené na trvalý pobyt, na prepravu tovaru, na prenájom vozidiel, k príprave a dodávke potravín alebo k voľnočasovým službám, v ktorých sa podnik zaväzuje plniť svoju povinnosť k určitému dátumu alebo v stanovenej lehote;
 9. o dodávke digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, ak poskytovanie služby začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a so súhlasom s tým stratilo právo odstúpiť od zmluvy.
Ak spotrebiteľ zvolí spôsob dodania odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu doručenia, Spoločnosť nie je povinná vrátiť dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku tohto výberu v prípade odstúpenia. Spoločnosť môže uplatniť nárok na náhradu za hodnotovú stratu vzniknutú v dôsledku používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.
Výmena produktu / formulár na vrátenie tovaru:
Kliknite tu!


Záruky a vecné chyby

Sťažnosti vzniknuté z podstatné chyby môže spotrebiteľ podať v súlade so zákonom upravujúcim ochranu spotrebiteľa za každej zakúpenej tovaru v internetovom obchode fede-amore.sk, ak má zakúpený tovar vecnú vadu.
Podľa zákona upravujúceho ochranu spotrebiteľa je chyba významná

 1. ak vec nemá vlastnosti nevyhnutné pre jej bežné použitie alebo pre marketing
 2. ak vec nemá vlastnosti nevyhnutné pre špecifické použitie, pre ktoré ho kupujúci kupuje, ale ktoré bolo známe predávajúcemu alebo by mu malo byť známe
 3. ak vec nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané
 4. ak predávajúci odovzdal vec, ktorá nezodpovedá vzoru alebo modelu, ibaže bol vzor alebo model zobrazený len na účely oznámenia.
V dôsledku vecné chyby môže spotrebiteľ reklamovať vadu predávajúcemu do 2 rokov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Spotrebiteľ môže na základe vlastného uváženia požiadať o odstránenie chyby, vrátenie zaplatenej sumy v pomere k vade, výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej čiastky.
Pri uplatňovaní práv podľa tejto hlavy musí spotrebiteľ vadu o vadách podrobnejšie opísať obchodníkovi a umožniť predávajúcemu kontrolu výrobku. Pokiaľ nie je vada spochybnená, musí obchodník reklamáciu spotrebiteľa vyhovieť čo najskôr, najneskôr však do 8 dní. V prípade sporu o vade však musí obchodník dať spotrebiteľovi písomnú odpoveď do 8 dní.
Právo na výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny, záruka, vecné chyby a nesprávne vykonanej služby sú podrobnejšie upravené ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Formulár žiadosti o materiálne chybu nájdete tu. Vyplnený formulár pošlite pre reklamáciu vecné vady zakúpeného tovaru na e-mailovú adresu: support@fede-amore.sk.
Vrátený tovar zašlite na adresu:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Pred vrátením tovaru nás prosím informujte na e-maile: support@fede-amore.sk.


obmedzenie zodpovednosti

DTC Artists d.o.o. usiluje o zabezpečenie aktuálnosti a presnosti informácií zverejnených na svojich webových stránkach. Dodacia lehota alebo cena sa však môžu zmeniť tak rýchlo, že DTC Artists d.o.o. niekedy nedokáže opraviť dáta na webových stránkach. V takom prípade DTC Artists d.o.o. informovať zákazníka o zmenách a umožniť mu odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť objednanú položku.
vylúčenie zodpovednosti
V prípade technických problémov na webe fede-amore.sk si vyhradzujeme právo zrušiť zadanej objednávky, ktoré boli zasiahnuté technickou chybou. V prípade zrušenia objednávky vás budeme informovať čo najskôr a informujeme vás o ďalších krokoch
.


Sťažnosti a spory

V prípade reklamácií, sporov, problémov môže kupujúci kontaktovať poskytovateľa e-mailom na adrese support@fede-amore.sk. Sťažnosť je podaná prostredníctvom e-mailu support@fede-amore.sk. Odvolacie konanie je dôverné.
Všetky sťažnosti podá spoločnosť DTC Artists d.o.o. odpovedal e-mailom alebo telefónom čo najskôr a v rámci zákonných povinností v závislosti od typu sťažnosti.


Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi normami neuznávame žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako príslušného na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by spotrebiteľ mohol začať v súlade so zákonom upravujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Spoločnosť DTC Artists d.o.o., ktorá ako poskytovateľ tovarov a služieb umožňuje internetový obchod fede-amore.sk, zverejňuje na svojich webových stránkach elektronický odkaz na platformu pre online mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.
Platforma na riešenie sporov je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ďalšie informácie o platforme riešenia sporov nájdete na stránke https://ec.europa.eu.


Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromia užívateľov webového portálu fede-amore.sk.
Zberateľom osobných údajov je spoločnosť:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia.
Zhromaždené osobné údaje použije Manažér výhradne pre služby, ktoré ponúka. Urobí všetko, čo bude v ich silách, aby bol chránený pred akýmkoľvek porušovaním a zneužitím. Prevádzkovateľ zhromažďuje, spravuje, spracováva a ukladá používateľské dáta pre účely poskytovania služieb.
DTC Artists d.o.o. uchováva po dobu neurčitú neurčitú nasledujúce údaje registrovaných členov fede-amore.sk: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo, primárnu adresu a dodaciu adresu, krajinu bydliska, čas a dátum registrácie, ďalšie údaje dobrovoľne zadané užívateľom formulára internetového obchodu; ďalšie dáta, ktoré užívateľ dobrovoľne pridá do svojho profilu.
DTC Artists d.o.o. používa uvedené osobné údaje pre účely plnenia objednávky (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr) a ďalšie nevyhnutné komunikácie s užívateľom.
Údaje užívateľa nebudú za žiadnych okolností odovzdávané neoprávneným osobám.
Užívateľ je tiež zodpovedný za ochranu osobných údajov zaistením bezpečnosti svojej e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla a príslušného softvéru (antivírusovej) ochrany svojho počítača.
Registrovaní užívatelia môžu kedykoľvek prestať používať internetový obchod a môžu svoju registráciu zrušiť. Urobí tak písomným oznámením o zrušení registrácie.
Údaje zhromaždené spoločnosťou DTC Artists d.o.o. spracované do odvolania súhlasu danej osoby. Písomné zrušenie môžete poslať na adresu support@fede-amore.sk. DTC Artists d.o.o. použiť údaje na plnenie zmluvných záväzkov.