Informácie o spracovaní osobných údajov

Oddiel 1 – Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

Pri nákupe z nášho obchodu v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete: vaše meno, adresu a e-mailovú adresu.
Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka.
E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vašim súhlasom vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších aktualizáciách.

Oddiel 2 – Súhlas

Ako získate môj súhlas?
V prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy vieme, na koho sa môžeme obrátiť. Keď nám poskytnete osobné údaje, znamená to, že súhlasíte s ich zhromažďovaním a použitím iba z tohto konkrétneho dôvodu.
Ak požiadame o vaše osobné údaje pre marketing, požiadame vás priamo o váš súhlas alebo vám poskytneme možnosť povedať nie. Ako môžem odvolať svoj súhlas?
Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete odvolať svoj súhlas o zhromažďovaní, použití alebo zverejňovaní vaších údajov, a to kedykoľvek e-mailom support@fede-amore.sk alebo poštou na adresu: DTC Artists d.o.o., Kajuhova 36, 6310 Izola, Slovinsko.

Oddiel 3 – Zverejňovanie

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušujete naše podmienky ochrany osobných údajov.

Oddiel 4 – Spôsoby platby

Naša predajalňa je hostovaná na serveroch Hetzner, ktoré ukladajú údaje bezpečne a súkromne.
Platba
Naša webová stránka dáva prednosť bezpečnosti používateľov. Na našich hostovaných serveroch (Hetzner) neukladáme ani nespracovávame citlivé údaje o platbe kreditnou kartou. Všetky transakcie sú bezpečne riadené externou spoločnosťou prostredníctvom platobnej brány (Stripe alebo PayPal).

Oddiel 5 – Služby tretích strán

Všeobecne platí, že služby tretích strán zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.
Niektoré služby tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií majú vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.
V prípade týchto služieb vám odporúčame prečítať si ich informácie o spracovaní osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým spôsobom budú tieto služby zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi. Nezabudnite predovšetkým, že niektore služby sa môžu nachádzať v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Takže ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby tretej strany, vaše údaje sa môžu stať predmetom právnych predpisov jurisdikcie, v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú. Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaný na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášej webovej stránke.
Odkazy
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať preč z našich stránok. Nie sme zodpovední za pravidlá o ochrane osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich informácie o spracovaní osobných údajov.

Oddiel 6 – Bezpečnosť

Aby sme ochránili vaše osobné údaje, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy odvetvia, aby sme zaistili, že sa nestratia, nezneužijú, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.
Ak nám poskytnete údaje o svojej kreditnej karte, tieto informácie sa zašifrujú pomocou technológie SSL a uložia pomocou šifrovania AES-256. Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je stopercentne bezpečný, ale my sa riadime všetkými požiadavkami PCI-DSS a implementujeme všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

Oddiel 7 – Cookies

Spoločnosť DTC Artists používa súbory cookies. Používaním našich služieb súhlasíte s používaním cookies.
Naše zásady používania cookies vysvetľujú, čo sú cookies, ako ich používame , ako môžu tretie strany používať cookies v rámci našej služby, vaše voľby týkajúce sa cookies a ďalšie informácie o cookies.
Čo sú to cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré posiela internetový prehliadač a stránka, ktorú navštívite. To umožňuje našej službe alebo tretej strane, aby vás spoznala a uľahčila vám ďalšiu návštevu.
Cookies môžu byť "nevyhnutné" alebo "dočasné" cookies.
Ako DTC Artists používa cookies?
Pri používaní a prístupe k službe môžeme do vášho webového prehliadača vložiť niekoľko súborov cookies.
Cookies používame na tieto účely: na umožnenie určitých funkcií našej služby, poskytovanie analytických údajov, na ukladanie vašich preferencií, na umožnenie doručovania reklám.
V Službe používame prechodné aj trvalé súbory cookies a na spustenie Služby používame rôzne typy súborov cookies.
Nevyhnutné cookies
Na overenie používateľov a zabránenie podvodnému používaniu používateľských účtov používame nevyhnutné cookies.
Cookies tretích strán
Okrem našich vlastných cookies môžeme tiež používať rôzne cookies tretích strán na štatistíky používania služby, doručovanie reklám na túto službu atď.
Kaké sú vaše možnosti výberu týkajúce sa cookies?
Ak chcete odstrániť cookies alebo ich odmietnuť, navštívte stránky pre pomoc vo vašom webovom prehľadávače.
Upozorňujeme však, že ak odstránite cookies alebo ich odmietnete, pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie, ktoré ponúkame, možno nebudete môcť uložiť svoje preferencie a niektoré z našich stránok sa nezobrazia správne.

Oddiel 8 – Vek súhlasu

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska vo veku plnoletosti, alebo ste dali súhlas ktorejkoľvek z maloletých osôb, aby mohli používať túto stránku.

Oddiel 9 – Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia platia okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme významné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností.
Ak sa náš obchod spojí s inou spoločnosťou, vaše údaje sa môžu preniesť na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.
Otázky a kontakt
Ak by ste chceli: získať, upraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, podať sťažnosť alebo jednoducho získať ďalšie informácie, kontaktujte nás emailom support@fede-amore.sk alebo poštou na adresu: DTC Artists d.o.o., Kajuhova ulica 36, 6310 Izola, Slovinsko.